Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

0.jpg

Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Wawel-Krzyż Katyński

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego -13 grudnia 2016 r.

(zdj. i wideo – Józef Wieczorek)

3.jpg

1

2

6

5

8.jpg

14

10

13

12

11.jpg

P.S.  Uroczystość odbyła się na Wawelu i pod Wawelem, ale nie byłem pewny czy naprawdę w Krakowie.

Kraków to miasto akademickie, wiele w nim uczelni, a w rocznicę stanu wojennego brak  sztandarów  akademickich ( wyjątek AGH – jak zauważył kol. Z. Galicki ) , ani  jednej wiązanki od środowiska akademickiego pod Krzyżem, ani jednej osoby w akademickiej todze/gronostajach.

No cóż, w historii najstarszej -nie tylko w Krakowie – uczelni i wzorcowej dla innych – ani słowa o stanie wojennym (!), więc zapewne to środowisko  doszło do wniosku, że nie ma o czym/o kim  pamiętać .

Smutna to prawda. Ale zdaje się tylko ja o tym piszę, choć na uczelniach Krakowa   podobno są związki o nazwie NSZZ „Solidarność”. Z kim/ z czym się one solidaryzują ?

Reklamy

Konferencja – Koniec Imperium 1991 (?) ćwierć wieku później

 o.jpg

Konferencja – Koniec Imperium 1991 (?) ćwierć wieku później

Imperium sowieckie: jego rozpad, dziedzictwo i próby odbudowy

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz

Akademia Ignatianum

Kraków. 8 grudnia 2016 r.

(dokumentacja – Józef Wieczorek)

w

Sesja 1: Kryzys i rozpad imperium

prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Widziane z Malty: Rozpad sowieckiego imperium i polityka Waszyngtonu. Kilka uwag

dr Bogdan Musiał

Gospodarcze aspekty rozpadu Związku Sowieckiego

dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”)

Czy Jan Paweł II przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego? Uwagi na temat konsekwencji polityki wschodniej Jana Pawła II

prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Polityka rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego wobec ZSRS

Sesja 2: Od imperium do neo-imperium: konsekwencje rozpadu ZSRS, próby odbudowy Rosji i reimperializacji przestrzeni postsowieckiej 1991–2016

dr Adam Eberhardt (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Obszar postsowiecki” po 25 latach od rozpadu ZSRS – kategoria polityczna, społeczna czy pojęcie historyczne?

dr Witold Rodkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako jeden z symptomów rosyjskiego postsowieckiego neoimperializmu

Marek Menkiszak (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Ciągłość i zmiana w polityce bezpieczeństwa europejskiego Federacji Rosyjskiej

dr Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Konsekwencje rozpadu ZSRS dla relacji Rosjan i Ukraińców – próba bilansu w dwudziestopięciolecie niepodległości Ukrainy

Debata

HG.jpg

debata

dr hab. Henryk Głębocki, dr Andrzej Grajewski, Marek Menkiszak, prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr Witold Rodkiewicz, dr Adam Eberhardt