Sprawa mordu na profesorach lwowskich nadal jest otwarta

p

Konferencja naukowa

Sprawa mordu na profesorach lwowskich nadal jest otwarta”

Program konferencji nawiązuje do ostatniego zdania Wspomnień wojennych Karoliny Lanckorońskiej.

Prelegenci: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, dr Elżbieta Orman, dr hab. Adam Redzik, prof. UW, oraz dr hab. Andrzej A. Zięba.

Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Stopka.

Organizatorzy:

Zakład Stosunków Etnicznych w Europie i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności

Instytut Pamięci Narodowej i Stanica Kresowa

Honorowy patronat:

prof. dr hab. Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Kraków, Collegium Maius UJ, 17 grudnia 2016 roku

(zdj. wideo, transmisja na żywo do niepoprawneradio.pl  – Józef Wieczorek)

1.jpg

3.jpg

15

4.jpg

5

7

6

8.jpg

2.jpg

13

Reklamy

Konferencja – Koniec Imperium 1991 (?) ćwierć wieku później

 o.jpg

Konferencja – Koniec Imperium 1991 (?) ćwierć wieku później

Imperium sowieckie: jego rozpad, dziedzictwo i próby odbudowy

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz

Akademia Ignatianum

Kraków. 8 grudnia 2016 r.

(dokumentacja – Józef Wieczorek)

w

Sesja 1: Kryzys i rozpad imperium

prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Widziane z Malty: Rozpad sowieckiego imperium i polityka Waszyngtonu. Kilka uwag

dr Bogdan Musiał

Gospodarcze aspekty rozpadu Związku Sowieckiego

dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”)

Czy Jan Paweł II przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego? Uwagi na temat konsekwencji polityki wschodniej Jana Pawła II

prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Polityka rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego wobec ZSRS

Sesja 2: Od imperium do neo-imperium: konsekwencje rozpadu ZSRS, próby odbudowy Rosji i reimperializacji przestrzeni postsowieckiej 1991–2016

dr Adam Eberhardt (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Obszar postsowiecki” po 25 latach od rozpadu ZSRS – kategoria polityczna, społeczna czy pojęcie historyczne?

dr Witold Rodkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako jeden z symptomów rosyjskiego postsowieckiego neoimperializmu

Marek Menkiszak (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Ciągłość i zmiana w polityce bezpieczeństwa europejskiego Federacji Rosyjskiej

dr Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Konsekwencje rozpadu ZSRS dla relacji Rosjan i Ukraińców – próba bilansu w dwudziestopięciolecie niepodległości Ukrainy

Debata

HG.jpg

debata

dr hab. Henryk Głębocki, dr Andrzej Grajewski, Marek Menkiszak, prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr Witold Rodkiewicz, dr Adam Eberhardt