Kolędowanie z Prezydentem Andrzejem Dudą u Misjonarzy w Krakowie – migawki

0

Kolędowanie z Prezydentem Andrzejem Dudą u Misjonarzy  w Krakowie – migawki 

 Koncert Chóru Katedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II 

i Chóru Mariańskiego

w kościele ks. Misjonarzy – Parafia NMP z Lourdes

30 stycznia 2016 r. 

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

41

18

22

26

28

38.jpg

36

495356a

Opłatek obu chórów z ks.Proboszczem Parafii NMP z Lourdes67

66.jpg

79

Reklamy

Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką i Rodzicami na koncercie kolęd w Krakowie

26

Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką i Rodzicami na koncercie kolęd

Chóru Katedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II [ dyrygent Bronisław Pacan]

i Chóru Mariańskiego [ dyrygent Jan Rybarski]

w kościele ks. Misjonarzy – Parafia NMP z Lourdes

Patronat Honorowy:

Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski

Koordynator przedsięwzięcia: Maciej Wojciechowski
Stanica Kresowa

Kraków 30 stycznia 2016

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

9

1215

18

28

23

27

Wojciech Wiśniewski, b. student geologii UJ, udekorowany Krzyżem Wolności i Solidarności

10

Wojciech Wiśniewski,  b. student geologii UJ, udekorowany  Krzyżem  Wolności i Solidarności

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył 25 stycznia 2016 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 odznaczenia państwowe – Krzyż Wolności i Solidarności – działaczom opozycji niepodległościowej z lat 1981-1989.

1

Wśród odznaczonych – Wojciech Wiśniewski b. student geologii UJ

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

2

11

12

15

18

Biogram IPN 

Wojciech Wiśniewski (1957) Drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowany w I 1982 r., skazany w III 1982 r. przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w VII 1982 r. obniżył karę do 7 miesięcy pozbawienia wolności. Po zwolnieniu z więzienia w I 1983 r. nie zaprzestał działalności niepodległościowej polegającej na druku i kolportażu wydawnictw podziemnych. W latach 1983-1985 objęty zastrzeżeniem wyjazdu za granicę, inwigilowany przez SB do końca 1989 r.

POKiN przeciw represjom policyjnym za działalność patriotyczną

POKiN

POKiN przeciw represjom policyjnym za  działalność patriotyczną

Kraków, 21 stycznia 2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Błaszczak

02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest oburzone faktami kolejnych represji policyjnych połączonych z używaniem przemocy, w tym kopniaków i zrzucania ze schodów, wobec patriotów organizujących happeningi pod obeliskami poświęconymi chwale zbrodniczej Armii Czerwonej, która przyniosła Polsce 50- letnią okupację, mordy, terror i zsyłki na Sybir. Policja stosuje swoje brutalne działania wobec byłych więźniów politycznych i osób represjonowanych w latach PRL, nie bacząc na to, że art. 19. Konstytucji RP zobowiązuje państwo do szczególnej opieki nad weteranami walk o niepodległość.

Nasze Porozumienie miało nadzieję, że z chwilą objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość tego rodzaju działania policyjne zakończą się, a winni temu policjanci zostaną przykładnie ukarani oraz wydaleni z Polskiej Policji. Tak się jednak nie dzieje, mimo że sądy w wyrokach w sprawach o tzw. znieważenie symboli okupacji sowieckiej jasno stwierdzały, że nie zasługują one na ochronę prawną, i powinny być już dawno usunięte.

Po raz kolejny przypominamy władzom, że w Niepodległej Polsce nie ma miejsca na pomniki sławy okupanta. Mówią o tym artykuły Konstytucji: 5.o ochronie niepodległości państwa polskiego i 13. o zakazie propagowania zbrodniczych ideologii, w tym komunizmu. Ochrona takich obelisków stanowi przestępstwo z art. 256. kodeksu karnego. Równocześnie należy pamiętać o art. 82. Konstytucji, który głosi: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”.

I to właśnie wierność Rzeczypospolitej wymaga usunięcia pomników chwały okupanta sowieckiego. Sędzia Piotr Mioduszewski w uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie dla Pragi-Północ z 19 VIII 2015 stwierdził jasno, że tego rodzaju pomniki są hańbą dla narodu polskiego i dla polskich władz, a ponieważ promują komunizm, więc same w sobie są przestępcze i powinny zostać rozebrane. Zaśmiecające polskie miasta pomniki ku czci morderców z Armii Czerwonej nie powinny znajdować się pod opieką władz niepodległej Rzeczypospolitej.

Wzorowane na akcjach komunistycznego aparatu terroru te haniebne działania policjantów muszą się zakończyć. Mamy już dość wykrętnych odpowiedzi. Oczekujemy zaprzestania skandalicznych akcji policyjnych, jak również uchwalenia wreszcie przez Sejm RP ustawy o usunięciu wszystkich reliktów komunistycznych z polskiej przestrzeni publicznej. Nasze pismo w tej sprawie skierowane do najwyższych władz państwowych 3 grudnia 2015 do tej pory pozostaje bez odpowiedzi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kpa oczekujemy pisemnej, rzetelnej odpowiedzi na powyższe pismo nie później niż w ciągu miesiąca.

Sekretarz POKiN               Przewodniczący POKiN

Edward Jankowski            płk. Tadeusz Bieńkowicz

Dekoracja orderami Polonia Restituta „Partyzanta” i „Skarabeusza” z II Obszaru KPN z lat 1979-89

10

Dekoracja orderami Polonia Restituta „Partyzanta” i „Skarabeusza”

z II Obszaru KPN z lat 1979-89

W krakowskim Urzędzie Wojewódzkim, Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii 
Prezydenta RP w asyście wicewojewody krakowskiego udekorował członków KPN:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Stanisław Kurek ps. Partyzant 
Krzyż Kawalerski OOP otrzymała Danuta Czechmanowska ps. Skarabeusz.

Kraków 22 stycznia 2016 r.
(zdjęcia Józef Wieczorek, wideo - Stanisław Zamojski, opracowanie Józef Wieczorek)
5 1 7 2 3 8

12

11
13

15

1920

„Niezłomnym – Ojczyzna” – pomnik w budowie w Morawicy k/ Krakowa

1

„Niezłomnym – Ojczyzna”  – pomnik  w  budowie  w Morawicy k/ Krakowa

Wizyta Ludzi Pracy u ks. Władysława Palmowskiego 17 stycznia 2016 r.

(zdjęcia: Stanisław Zamojski – opracowanie Józef Wieczorek)

Zaproszenie ks. W.Palmowskiego na odsłonięcie Tablic Pamięci Żołnierzy Wyklętych

5 marca  2015 

2

3

5

6

4

7

8

a

b

c